CERN...CERN...CERN...

CERN yönetimi doğruladı yeni LHC programı yeniden başlatın

Geneva, 9 February 2009. Cenevre, 9 Şubat 2009. CERN management today confirmed the restart schedule for the Large Hadron Collider (LHC) resulting from the recommendations from last week's Chamonix workshop. Bugün Büyük Hadron Collider (LHC) geçen hafta Chamonix atölye gelen öneriler sonucunda için programı yeniden teyit CERN yönetimi.

» Read the press release »Okuyun basın açıklaması

CERN to set goals for first LHC physics CERN LHC ilk fizik için hedefleri belirlemek için

Geneva, 6 February 2009. Cenevre, 6 Şubat 2009. At the conclusion of a workshop held in Chamonix this week, recommendations have been made to the CERN management for the restart schedule of the Large Hadron Collider (LHC). Bir atölye Chamonix bu hafta yapılan ve sonuç olarak, öneriler, CERN yönetimi için Büyük Hadron Collider (LHC) ve program yeniden için yapılmıştır.

» Read the press release »Okuyun basın açıklaması

A global view Bir global görünüm

Rolf-Dieter Heuer took office on 1st January as the new Director- General of CERN. Rolf-Dieter Heuer 1 Ocak tarihinde yeni Müdürü olarak göreve gelmesinden Genel CERN ve. Find out about his view of the challenges and opportunities that lie ahead for the organization: Sorunlar ve fırsatlar da öncesinde organizasyon için yalan yaptığı görünümü hakkında bilgi edinin:

» Read his interview in the CERN Bulletin »Okuyun CERN Bülteni yaptığı röportajda
» Watch the video of his inaugural address to the CERN community »Watch the CERN toplumun yaptığı açılış adresi VideoCERN Genel Direktörü Robert Aymar (sağda) onun ardılı Rolf Heuer için bugünün CERN Konseyi toplantısı yakın bulunan sopa geçer. CERN Council rings the changes CERN Konseyi değişiklikleri halkalar

Geneva 12 December 2008. Cenevre 12 Aralık 2008. The CERN Council today thanked the Organization's outgoing management, and welcomed in the new. The CERN Konseyi bugün Teşkilat's giden yönetimi teşekkür etti ve yeni olarak memnuniyetle karşıladı. It was an occasion to take stock of the achievements of the past five years and to look forward to the next. Ve son beş yıl içindeki başarılarının stok tutmak için mümkün olan yanındaki bakmak için bir fırsat oldu.

» Read the press release »Okuyun basın açıklaması

Sektör 3-4 bir görüntü LHC to restart in 2009 LHC 2009 yılında yeniden başlatmanız

Geneva, 5 December 2008. Cenevre, 5 Aralık 2008. CERN today confirmed that the Large Hadron Collider (LHC) will restart in 2009. CERN bugün bu Large Hadron Collider (LHC) 2009 yılında yeniden başlayacaktır doğruladı. This news forms part of an updated report, published today, on the status of the LHC following a malfunction on 19 September. 19 Eylül bir arıza sonrasında LHC ve durumu hakkında güncelleştirilmiş bir raporu bugün yayınlanan bu haber form parçası.

» Read the press release »Okuyun basın açıklaması

CERN inaugurates the LHC CERN ve LHC inaugurates

Geneva, 21 October 2008. Cenevre, 21 Ekim 2008. Swiss President Pascal Couchepin and French Prime Minister François Fillon were joined at CERN today by science ministers from CERN's Member States and around the world to inaugurate the Large Hadron Collider, the world's largest and most complex scientific instrument. İsviçre Cumhurbaşkanı Pascal Couchepin ve Fransa Başbakanı François Fillon CERN bugün CERN's Üye Devletler ve bilim bakanları tarafından dünyanın etrafında Büyük Hadron Collider, dünyanın en büyük ve en karmaşık bilimsel araç açmak için katıldı.

» Read the press release »Okuyun basın açıklaması

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=en&u=http://www.cern.ch/&ei=a_STSfzDMMOe-gbs4_CECQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dcern%26hl%3Dtr%26pwst%3D1

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !